Priser samt avbokningsregler

 

Avbokning av tid måste ske minst 24 timmar innan bokat besök, annars debiteras full kostnad för besöket.

En terapisession är 45 min lång och kostar 1195 kr. Tjänsten räknas som sjukvårdande behandling och är momsbefriad.

Betalning sker kontant eller via faktura med 15 dagars förfallotid.