Om mig

Jag heter Ullrika Petersson och är leg. Psykoterapeut med KBT-inriktning. Jag har 15 års erfarenhet av psykiatrisk vård i olika former. Under 7 års tid jobbade jag med att ge Kognitiv beteendeterapi och Dialektisk beteendeterapi på en psykiatrisk mottagning i Borås. Jag har erfarenhet av att ge individualterapi såväl som gruppbehandling. Jag har också erfarenhet av att göra psykiatriska bedömningar och har erfarenhet av att handleda personal i KBT. De senaste 5 åren har jag varit egenföretagare och jag möter människor med en stor bredd av olika problematik. Jag samarbetar också med företag inom företagshälsovård.

15 hp ledarskap 2017

15 hp Missbrukspsykologi 2016

Leg. Psykoterapeut 90 hp med KBT-inriktning 2013

15 hp Neuropsykologi och kognitiv neurovetenskap 2011

Utbildning i Mindfulnessbaserad kognitiv terapi (MBCT) 2011

Intensivkurs i Dialektisk beteendeterapi mellan 2007-2008

Grundutbildning i Kognitiv terapi (sk steg 1) motsvarande 45 hp 2005-2006

9 hp Neurovetenskap 2005

Leg. Sjuksköterska 180 hp 2004

60 hp i Psykologi 1999

7,5 hp Bakgrund och behandling av Ätstörningar  2004

7,5 hp Barn och ungdomspsykiatri 2003

Etik 7,5 hp 2002

Samtida filosofi 7,5 hp 2002