Viktig info

Viktig info till dig som söker terapibehandling!

Observera att vem som helst kan kalla sig terapeut. Titeln legitimerad Psykoterapeut är däremot skyddad. Det betyder att enbart den som gått en flerårig utbildning som innehåller teori och handledning av terapier och som dessutom har gjort ett vetenskapligt arbete har behörighet att ansöka hos Socialstyrelsen om att få legitimation som Psykoterapeut. Vi som arbetar som legitimerade Psykoterapeuter är granskade av socialstyrelsen och legitimationen kan dras in om behandlingen inte följer forskning, beprövad erfarenhet eller etiska riktlinjer. Välj därför alltid en legitimerad psykoterapeut för att erhålla en säker och god vård.